Blog Đurđice Antolić

Blog Đurđice Antolić

Cambridge Dictionary definira geoinženjering kao istraživanje i aktivnost na pronalasku načina kako promijeniti Zemljinu atmosferu s ciljem smanjenja globalnog zatopljenja. Wikipedia definira geoinženjering ili geoinženjerstvo ili klimatski inženjering kao niz namjernih i velikih zahvata u Zemljin klimatski sustav s ciljem smanjenja globalnog zatopljenja i promjene klimatskih prilika. Termin geoinženjerstvo u…